Επιλογές

Σας ενημερώνουμε ότι δίνεται παράταση της προθεσμίας Δηλώσεων Τοποθέτησης των Αναπληρωτών ΠΕ70 ΤΥ-ΖΕΠ

μέχρι την Παρασκευή 31-01-2020 και ώρα 09:30.