Επιλογές

  • Για τους Πίνακες των τοποθετήσεων αναπληρωτών Γενικής (ΠΕ11-ΠΕ86-ΠΕ60) και υπεράριθμων μονίμων ΠΕ60 πατήστε εδώ...
  • Για τον Πίνακα των τοποθετήσεων αναπληρωτών Ειδικής ΣΜΕΑΕ-ΤΕ πατήστε εδώ...
  • Για τον Πίνακα των τοποθετήσεων αναπληρωτών ΠΕ60 Παράλληλης Στήριξης ΕΑΕ πατήστε εδώ...
  • Για τον Πίνακα των τοποθετήσεων αναπληρωτών ΠΕ70 Παράλληλης Στήριξης ΕΑΕ πατήστε εδώ...