• Για τον Πίνακα των τοποθετήσεων αναπληρωτών ΠΕ70 ΤΥ-ΖΕΠ (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 31-01-2020) πατήστε εδώ...

Οι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα θα παρουσιαστούν στα σχολεία τοποθέτησής τους τη Δευτέρα 03-02-2020 για ανάληψη υπηρεσίας.