• Για τον Πίνακα των τοποθετήσεων αναπληρωτών ΠΕ60 Παράλληλης Στήριξης ΕΑΕ πατήστε εδώ...
  • Για τον Πίνακα των τοποθετήσεων αναπληρωτών ΠΕ70 Παράλληλης Στήριξης ΕΑΕ (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 09-03-2020) πατήστε εδώ...

Οι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στους παραπάνω πίνακες θα παρουσιαστούν στα σχολεία τοποθέτησής τους τη Δευτέρα 09-03-2020 για ανάληψη υπηρεσίας.