Σας γνωστοποιούμε τους Πίνακες με τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών ΠΕ05 και ΠΕ07 από Μετάταξη-Διάθεση σε κενές λειτουργικές θέσεις Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Δυτ. Θεσ/νίκης.
Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί θα παρουσιαστούν αύριο Τρίτη 16-09-2014 στο πρώτο σχολείο της ομάδας τους.
Για τους πίνακες πατήστε εδώ...