Σας γνωστοποιούμε τους πίνακες με τις προσωρινές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07 Γερμανικών αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε κενές λειτουργικές θέσεις Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Δυτ. Θεσ/νίκης.
Για τους πίνακες πατήστε εδώ...