Επιλογές

Σας γνωστοποιούμε τους πίνακες με τις αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ και τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ,  κλάδων ΠΕ60 Νηπιαγωγών, ΠΕ70 Δασκάλων και ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, σε δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΤΕ-ΣΜΕΑΕ).
Οι εκπαιδευτικοί θα παρουσιαστούν στις νέες θέσεις τους μετά την αντικατάστασή τους.
Για τους πίνακες πατήστε εδώ...