Σας γνωστοποιούμε τους πίνακες με τις  τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ61 & ΠΕ71 σε δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΤΕ-ΣΜΕΑΕ).
Για τους πίνακες πατήστε εδώ...