Επιλογές

Σας γνωστοποιούμε επικαιροποιημένους τους πίνακες με τις τοποθετήσεις αναπληρωτών  εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ  κλάδων ΠΕ08, ΠΕ32 και ΠΕ18.41,  σε κενές λειτουργικές θέσεις Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Δυτ. Θεσ/νίκης.
Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί θα παρουσιαστούν τη Δευτέρα  29-09-2014 στο πρώτο σχολείο της ομάδας τους.
Για τους πίνακες πατήστε εδώ...