Επιλογές

Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ16 Μουσικής και ΠΕ19-20 Πληροφορικής αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ σε λειτουργικά κενά της Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης.
Οι εκπαιδευτικοί θα παρουσιαστούν στις νέες θέσεις τους μετά την αντικατάστασή τους.
Για τους πίνακες πατήστε εδώ...