Επανατοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ60 ΕΣΠΑ-ΤΑΚΤΙΚΟΥ, τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικοτήτων ΠΕ08 Γ΄φάση, ΠΕ11, ΠΕ16 Β΄φάση, ΠΕ19-20 και ΠΕ60 Β΄φάση.