Επιλογές

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διατέθηκαν με την Αριθ. Πρωτ. 204775/Ε1/16.12.2014 Υπουργική Απόφαση από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης όπως  παρουσιαστούν αύριο Πέμπτη 18.12.2014 από τις 10.00 έως τις 14.00 στη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη, 1ος όροφος Γραφείο 4, (ΠΥΣΠΕ).