Επιλογές

  • Πίνακες μορίων αιτούντων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε Δυτικής Θεσσαλονίκης κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ60 Νηπιαγωγών και ειδικοτήτων: ΠΕ05 Γαλλικών, ΠΕ06 Αγγλικών, ΠΕ07 Γερμανικών, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ16 Μουσικής και ΠΕ19-20 Πληροφορικής για βελτίωση θέσης ή οριστικής τοποθέτησης.
  • Προθεσμία ενστάσεων από την Πέμπτη 21-05-2015 μέχρι τη Δευτέρα 25-05-2015.
  • Οι πίνακες μορίων εδώ...