Πίνακες μοριοδότησης των υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης του Διευρυμένου ΠΥΣΠΕ κατά φθίνουσα σειρά μορίων και με τις δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο ΠΥΣΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης από  Πέμπτη 4.06.2015 έως και την Δευτέρα 8.06.2015.
Oι πίνακες εδώ....