Ανακοίνωση πινάκων  τελικής βαθμολογίας υποψήφιων Δ/ντων ανά Σχολική Μονάδα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της  ψηφοφορίας στα σχολεία.
Υποβολή ενστάσεων μέχρι και την Τρίτη 16 Ιουνίου 2015 στο ΠΥΣΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης, Κολοκοτρώνη 22 Σταυρούπολη, 1ος όροφος Γραφείο 4.
Οι πίνακες εδώ...