Επιλογές

Σας γνωρίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν στην Δ/νση Π.Ε. Δυτ. Θεσ/νίκης μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις τοποθέτησης σε κενές οργανικές θέσεις ή σε θέσεις που επιθυμούν, από την Τετάρτη 17-06-2015 μέχρι και την Δευτέρα 22-06-2015 στο ΠΥΣΠΕ. Δυτ. Θεσ/νίκης (Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη).

Στο ΠΥΣΠΕ και μέσα στην ίδια προθεσμία θα υποβληθούν και οι αντίστοιχες δηλώσεις τοποθέτησης:

  1. Aπό τους εκπαιδευτικούς που ζητούν μετάθεση (βελτίωση θέσης) εντός της ίδιας περιοχής
  2. Aυτών που βρίσκονται στη Διάθεση.
    Στις δηλώσεις μπορούν να αναγραφούν κατά σειρά προτίμησης μέχρι είκοσι (20) Σχολικές Μονάδες.
    Η ανακοίνωση συνοδεύεται από την κατάρτιση πίνακα με τις κενές οργανικές θέσεις των Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Δυτ. Θεσ/νίκης και τα αντίστοιχα έντυπα δήλωσης τοποθέτησης - μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ- οριστικής τοποθέτησης.
    Οι δηλώσεις τοποθέτησης μπορούν να κατατεθούν είτε αυτοπροσώπως στη Δ/νση, είτε με FAX στο 2310 643046, εντός των παραπάνω προθεσμιών.
    *Σύμφωνα με το Π.Δ. 50/1996, άρθρο 14, παρ.5, οι εκπαιδευτικοί που κρίθηκαν οργανικά υπεράριθμοι τα παρελθόντα έτη μπορούν να καταλάβουν κατά προτεραιότητα κενή οργανική θέση στην Σχολική Μονάδα στην οποία κρίθηκαν υπεράριθμοι, κατόπιν δήλωσής τους στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. και εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Οι πίνακες και τα σχετικά έντυπα εδώ...