Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ06 Αγγλικών, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής & ΠΕ16 Μουσικών που έχουν πάρει μετάθεση στη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης καλούνται να παρουσιαστούν για να κάνουν αναφορά ανάληψης από Πέμπτη 27-08-2015 έως και Δευτέρα 31-08-2015 από ώρα 9.00 έως 15.00 στο ΠΥΣΠΕ. Δυτ. Θεσ/νίκης (Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη).

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για την προθεσμία υποβολής δηλώσεων τοποθέτησης σύμφωνα με την οποία οι εκπαιδευτικοί από μετάθεση θα οφείλουν να προσκομίσουν το έντυπο μετάθεσής τους καθώς και τα δικαιολογητικά εντοπιότητας και συνυπηρέτησης που τυχόν έχουν στους Δήμους των Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης.

 H ανακοίνωση της Διεύθυνσης εδώ...