Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ60 & ΠΕ70 που έχουν πάρει απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ στη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης καλούνται να κάνουν δήλωση τοποθέτησης σε ενδεικτικά λειτουργικά κενά Σχολικών Μονάδων την Τρίτη 8-9-2015 από ώρα 10.00 έως 14.00 στο ΠΥΣΠΕ. Δυτ. Θεσ/νίκης (Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη).

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσκομίσουν το έντυπο απόσπασής τους, καθώς και τα δικαιολογητικά εντοπιότητας και συνυπηρέτησης που τυχόν έχουν στους Δήμους των Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Οι δηλώσεις τοποθέτησης θα κατατεθούν αυτοπροσώπως στη Δ/νση εντός της παραπάνω προθεσμίας.