Επιλογές

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16 & ΠΕ08 από Διάθεση, Μετάθεση και Μετάταξη να υποβάλλουν δηλώσεις τοποθέτησης σε ενδεικτικά λειτουργικά κενά την Παρασκευή 11-09-2015 από ώρα 09.00 έως 15.00 στο ΠΥΣΠΕ Δυτ. Θεσ/νίκης (Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη).

Οι δηλώσεις τοποθέτησης θα κατατεθούν αυτοπροσώπως στη Δ/νση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Επιπλέον, λόγω της με αριθ. 137644/Ε1/03-09-2015  εγκυκλίου του ΥΠΟΠΑΙΘ με θέμα: "Οδηγίες για τη διδαδικασία τοποθετήσεων σε οργανικές και λειτουργικές θέσεις" ανακαλούνται όλες οι τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11 & ΠΕ16 σε οργανικές θέσεις των Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσής μας.

Για την εγκύκλιο πατήστε εδώ...