Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11 & ΠΕ16 που είναι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ καθώς και οι εκπαιδευτικοί των εν λόγω κλάδων που επιθυμούν απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ να υποβάλουν δηλώσεις τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά την Δευτέρα 14-09-2015 από ώρα 08.00 έως 12.00 στο ΠΥΣΠΕ Δυτ. Θεσ/νίκης (Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη).

Οι δηλώσεις τοποθέτησης θα κατατεθούν αυτοπροσώπως συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά απόσπασης (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εντοπιότητα, συνυπηρέτηση καθώς και άλλα δικαιολογητικά που αφορούν τυχόν λόγους υγείας) στη Δ/νση εντός της παραπάνω προθεσμίας.