-Επιλογή Υπεύθυνων για το Ολοήμερο Πρόγραμμα 10/θέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων

-Επιλογή Υποδιευθυντών-Υπεύθυνων για το Ολοήμερο Πρόγραμμα 4/θέσιων έως και 9/θέσιων Δημοτικών Σχολειών

-Επιλογή Προϊσταμένων ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων

-Επιλογή Προϊσταμένων 1/θέσιων και 2/θέσιων Νηπιαγωγείων της Δ/νσης Π.Ε. Δυτικής Θεσ/νίκης για το σχολικό έτος 2015-2016

 Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ...