Επιλογές

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1. Φροσύνης Αθανάσιος: Διευθυντής της Δ/νσης Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης - Πρόεδρος
2. Τσιοτίκας Δημήτριος: Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ70 του 3ου Δ.Σ. Σταυρούπολης, Διευθυντής του 1ου Δ.Σ. Αγίου Παύλου - Αντιπρόεδρος
3. Ραπασάνη Κατίνα: Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ70 του 7ου Δ.Σ. Ευόσμου, Διευθύντρια του 8ου Δ.Σ. Ευόσμου
4. Βασιλειάδου Όλγα: Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ11, του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας
5. Γεωργιάδου Σοφία: Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60 του 2ου Νηπιαγωγείου Νέας Μαγνησίας
6. Σαββίδου Δέσποινα: Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ70 του 3ου Δ.Σ. Αμπελοκήπων - Αιρετή εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Π.Ε.
7. Χριστοφόρου Νικόλαος: Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ70 του Δ.Σ. Λαγυνών - Αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Π.Ε.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: (αντίστοιχα)

1. Ακριτίδης Χαράλαμπος: Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ70, Προϊστάμενος του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης
2. Παρίσσης Γρηγόριος: Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ70 του 7ου Δ.Σ. Νεάπολης, Διευθυντής του 1ου Δ.Σ. Λαγκαδά
3. Ταϊλίδου Ειρήνη: Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 του 12ου Δ.Σ. Αμπελοκήπων - Διευθύντρια του 1ου Δ.Σ. Μενεμένης
4. Δελημπανίδου Γεωργία: Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ06, του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας
5. Παπαδημητρίου Γεώργιος: Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 του 13ου Δ.Σ. Σταυρούπολης
6. Κυριαζίδου Αικατερίνη: Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ70 του 4ου Δ.Σ. Ευόσμου - Αιρετή εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Π.Ε.
7. Σμήλιος Ηλίας: Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ70 του 12ου Δ.Σ. Αμπελοκήπων - Αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Π.Ε.

Γραμματέας του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης ορίζεται η Καρακατσάνη Ευδοκία, διοικητική υπάλληλος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού της Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, με αναπληρώτρια την Πασχαλίδου Σοφία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ60, αποσπασμένη στη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Η θητεία των ανωτέρω λήγει την 31-12-2020.