ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ:

Επιλογές

Ευρωπαϊκά προγράμματα

Σχολικές εφημερίδες-Blogs

Επιλέξτε και πατήστε αναζήτηση


Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

 
Ιστορικό της ίδρυσης της Διεύθυνσης PDF Εκτύπωση E-mail

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης έδωσε το στίγμα της στο χώρο της Εκπαίδευσης το καλοκαίρι του 1996, όταν με την Υπουργική Απόφαση Δ4/419/24-6-1996 (ΦΕΚ 536 Β΄) ο Νομός Θεσσαλονίκης κατανεμήθηκε σε δύο Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Α΄ και Β΄.

Ο αυξανόμενος αριθμός των εκπαιδευτικών και η ανάγκη μιας καλύτερης κατανομής των σχολικών μονάδων σε περιοχές μετάθεσης, έτσι ώστε το εκπαιδευτικό αλλά και το διοικητικό έργο να επιτελούνται στον υψηλότερο δυνατό βαθμό, οδήγησε στην ανάγκη του χωρισμού των Διευθύνσεων Π. Ε. Ν. Θεσσαλονίκης.