ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

2η Πρόσκληση ενδιαφέροντος παροχής κατ’ οίκον διδασκαλίας με υπερωριακή απασχόληση για την κάλυψη εναπομείναντος κενού σε μαθητή/τρια του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Μαγνησίας