ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ

21 Ιουν 24
20 Ιουν 24

Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης, για όσες/ους συμμετέχουσες/οντες δεν τις παρέλαβαν
από τη γραμματεία του συνεδρίου, βρίσκονται στα κουτιά αλληλογραφίας των σχολικών
μονάδων στη Διεύθυνση ΠΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης και μπορούν να τις παραλάβουν από εκεί.


Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης όσων παρακολούθησαν τις εργασίες του συνεδρίου
διαδικτυακά θα αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση την
οποία δήλωσαν στην αντίστοιχη πλατφόρμα του συνεδρίου.

17 Ιουν 24
14 Ιουν 24
11 Ιουν 24
11 Ιουν 24
10 Ιουν 24
10 Ιουν 24
10 Ιουν 24
06 Ιουν 24