ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΕΝΤΥΠΑ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

20 Μάιος 24
17 Μάιος 24
17 Μάιος 24
17 Μάιος 24
14 Μάιος 24

Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘΑ - 14-05-2024

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:
α) για έγκριση παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης στο τηλέφωνο 2310-643045, κ. Κυριακίδου
β) για έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό ή Σχολικό Νοσηλευτή στο τηλέφωνο 2310-643043, κ. Πανά

Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘΑ - 15-04-2024 Έντυπο Αίτησης Γονέα-Κηδεμόνα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1Α - ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ) Έντυπο Αίτησης Γονέα-Κηδεμόνα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1Β - ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΕΒΠ) Έντυπο Αίτησης Γονέα-Κηδεμόνα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1Γ - ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΣΧ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ) Διαβιβαστικό Σχολείου προς ΔΙ.Π.Ε. ή ΔΙ.Δ.Ε. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2) Υποβολή Παιδαγωγικής Έκθεσης Αξιολόγησης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3) Διαβιβαστικό Ηλεκτρονικού Πίνακα προς ΔΙ.Π.Ε. ή ΔΙ.Δ.Ε. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4) Πίνακες μετεγγραφών μαθητών/τριών που έχουν πάρει έγκριση για οποιαδήποτε στήριξη (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5) Πίνακας 1 - ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Πίνακας 2 - ΕΒΠ Πίνακας 3 - ΣΧ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
08 Μάιος 24
22 Απρ 24
22 Απρ 24
08 Απρ 24

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων, στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το σχολικό έτος 2024-2025 (Πρόσκληση ΥΠΑΙΘΑ - 05-04-2024)

Πρόσκληση ΥΠΑΙΘΑ - 05-04-2024
05 Απρ 24