ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ανακοίνωση-Διεξαγωγή 1ης Πανελλήνιας Μαθητικής Περιβαλλοντικής Συνάντησης του Εκπαιδευτικού Δικτύου Δράσης «Κωνσταντινούπολη-Θεσσαλονίκη, μια Εκπαιδευτική Συνύπαρξη - Πολίτες της Πόλης, Έλληνες της Οικουμένης, Πρόγραμμα, Αφίσα