ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Αναλήψεις Υπηρεσίας και άλλα υπηρεσιακά ζητήματα μόνιμων εκπαιδευτικών με τη λήξη του διδακτικού έτους 2023-2024