ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Εγκύκλιος προϋποθέσεων & διαδικασιών: α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης από εκπ/κό, β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό & γ) για την έγκριση στήριξης από Σχ. Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2024-25

Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘΑ - 14-05-2024

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:
α) για έγκριση παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης στο τηλέφωνο 2310-643045, κ. Κυριακίδου
β) για έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό ή Σχολικό Νοσηλευτή στο τηλέφωνο 2310-643043, κ. Πανά