ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημ. Σχολείων για το σχολικό έτος 2024-2025 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος και Αναβαθμισμένου Προγράμματος Ολοήμερου Δημ. Σχολείου – Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων σχ. έτους 2023-2024