ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023-2024 - Προγραμματισμός λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος