ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Επαναπροκήρυξη- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των κενών θέσεων Προϊσταμένων Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης