ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Εργαστήρια Αυτοσχεδιασμού στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης (05-07-2022)

Στιγμιότυπο από τα Εργαστήρια

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε Εργαστήρια Αυτοσχεδιασμού στα πλαίσια υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου Ευρωπαϊκού Έργου IMPRO INCLUSIVE THEATRE. Τα Εργαστήρια υλοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις τριών σχολείων, με τα παιδιά να είναι εμφανώς ενθουσιασμένα για τη συμμετοχή τους στα Εργαστήρια.

Ετικέτες