Επιλογές

Αναζήτηση εγγράφου

Ονόματα συμμετεχόντων και συμμετεχουσών εκπαιδευτικών στο επιμορφωτικό βιωματικό σεμινάριο με τίτλο: «Περάσματα, ένα εκπαιδευτικό ταξίδι ευαισθητοποίησης και ενσυναίσθησης στις ζωές των προσφύγων»

Περισσότερα εδώ....