Επιλογές

Αναζήτηση εγγράφου

Ονομαστική κατάσταση εκπαιδευτικών για τα επιμορφωτικά βιωματικά σεμινάρια με θέμα: «Ιστορικές διαδρομές στα τείχη και στα μνημεία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο ενός Πολιτιστικού Προγράμματος»

Περισσότερα εδώ....