Επιλογές

Αναζήτηση εγγράφου

Ονομαστική κατάσταση συμμετεχόντων και συμμετεχουσών εκπαιδευτικών στο επιμορφωτικό βιωματικό σεμινάριο: "Εισαγωγικό σεμινάριο στην Τέχνη της Αφήγησης. Η παιδαγωγική αξία του παραμυθιού και η συμβολή του στη διαδικασία μάθησης"

Περισσότερα εδώ....