Αναζήτηση εγγράφου

  • Για την Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ πατήστε εδώ...
  • Για το έγγραφο των Διευκρινίσεων για την υποβολή των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2019-2020 πατήστε εδώ...
  • Για το Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος Σχολικής Δραστηριότητας σε μορφή .doc πατήστε εδώ...
  • Για το Συνοπτικό Πίνακα Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων σε μορφή .doc πατήστε εδώ...

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων μπορείτε να απευθύνεστε:
 - για τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, κυρία Βασιλική Ιππέκη, τηλ. 2310-643040 - εσ. 902
 - για τα Προγράμματα Αγωγής Υγείας, κύριο Ηλία Χάλιο, τηλ. 2310-588294
 - για για τα Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων, κυρία Στέλλα Μπαζακογιάννη, τηλ. 2310-588294