Επιλογές

Αναζήτηση εγγράφου

Ονόματα συμμετεχόντων στο επιμορφωτικό σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλο: «Σήμα Αειφόρου Σχολείου και Δείκτες Αειφόρου Σχολείου», σε συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Aειφόρουμ, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UΝΕSCO, την Παρασκευή 18.3.2016, 18.00-20.30 στο ΝΟΕΣΙΣ

Περισσότερα εδώ....