Αναζήτηση εγγράφου

Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέσω Διαδικτύου (webinar) στη θεματική της βιώσιμης διαχείρισης του αστικού νερού σε συνεργασία με το Δίκτυο ΜΕΣΟΣΓΕΙΟΣ SOS

Περισσότερα εδώ....