Επιλογές

Αναζήτηση εγγράφου

Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέσω Διαδικτύου (webinar) στη θεματική της βιώσιμης διαχείρισης του αστικού νερού σε συνεργασία με το Δίκτυο ΜΕΣΟΣΓΕΙΟΣ SOS

Περισσότερα εδώ....