Επιλογές

Αναζήτηση εγγράφου

Ίδρυση του Τοπικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: «ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ» για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2016-2018 μέσω υλοποίησης Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Περισσότερα εδώ....