Επιλογές

Αναζήτηση εγγράφου

Ονόματα συμμετεχόντων στο επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: «Θεσσαλονίκη 1917: η Φωτιά που Γέννησε μια Πόλη - αξιοποίηση της θεματικής σε Προγράμματα Εκπαίδευσης για την Αειφορία» την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018 στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS

Περισσότερα εδώ....