Επιλογές

Αναζήτηση εγγράφου

Σας ενημερώνουμε ότι τα εθνικά θεματικά δίκτυα του ΚΠΕ Στυλίδας-Υπάτης, "Γεωπεριβαλλοντικά - Γεωμυθολογικά Μονοπάτια" και "Κλιματικές Αλλαγές-Ακραία Καιρικά Φαινόμενα", είναι ενεργά και κατά το τρέχον σχολικό έτος.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που εκπονούν προγράμματα σχετικά με τα δίκτυα και επιθυμούν να ενταχθούν σε αυτά, να αποστείλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στο ΚΠΕ, με παράλληλη κοινοποίηση στους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων ή Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Διευθύνσεών τους, μέχρι τις 10/02/2019.

Πρότυπα αιτήσεων έχουν αναρτηθεί στο σχετικό με τα δίκτυα πλαίσιο στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ Στυλίδας-Υπάτης http://kpestylidas.wixsite.com/kpestylidas.

Περισσότερα εδώ....