Επιλογές

Αναζήτηση εγγράφου

Ονόματα συμμετεχόντων/ουσών εκπαιδευτικών στο εξ αποστάσεως σεμινάριο με θέμα: «Σχεδιασμός και υλοποίηση Σχολικών Προγραμμάτων Π.Ε σε συνθήκες κρίσης» την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020 μέσω της πλατφόρμας Webex

Περισσότερα εδώ....