Επιλογές

Αναζήτηση εγγράφου

Ενημέρωση για τον θεματικό προσανατολισμό του Τοπικού θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Αειφορική Διαχείριση των μνημείων της Θεσσαλονίκης» στο πλαίσιο της προτεινόμενης κεντρικής θεματικής ενότητας «2οο χρόνια από την Επανάσταση - περιβάλλον, υγεία, πολιτισμός»

Περισσότερα εδώ....