Επιλογές

Αναζήτηση εγγράφου

Πρόσκληση σε σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμορφωτική ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης με θέμα: «Νέα Προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης ως συνέχεια των περιβαλλοντικών δράσεων στην Κωνσταντινούπολη» υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου (17-03-2021)

Περισσότερα εδώ....