Επιλογές

Αναζήτηση εγγράφου

Ονόματα συμμετεχόντων/ουσών εκπαιδευτικών στη σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμορφωτική ημερίδα Π.Ε. με θέμα: «"Νέα Προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης ως συνέχεια των περιβαλλοντικών δράσεων στην Κωνσταντινούπολη" υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου» Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021 μέσω της πλατφόρμας Webex

Περισσότερα εδώ....