Επιλογές

Αναζήτηση εγγράφου

Ονόματα συμμετεχόντων/ουσών εκπ/κών στη σύγχρονη εξ αποστάσεως επιστημονική Ημερίδα Π.Ε. με θέμα: “Θεολογία-Περιβάλλον-Πολιτισμός” υπό την αιγίδα της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας την Τρίτη 1 Ιουνίου 2021 μέσω της πλατφόρμας Webex

Περισσότερα εδώ....