Επιλογές

Αναζήτηση εγγράφου

Ονόματα συμμετεχόντων στο σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: “Το Δίκτυο «Μαθαίνω για τα Δάση» και τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων - Καλές Πρακτικές σχολείων γύρω από τους κύκλους των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων” Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021

Περισσότερα εδώ....