Επιλογές

Αναζήτηση εγγράφου

  • Για την Πρόσκληση πατήστε εδώ...
  • Για το Έντυπο της Αίτησης για συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΚΕΠΕΑ πατήστε εδώ...
  • Για τον Πίνακα των ΚΕΠΕΑ της Επικράτειας πατήστε εδώ...
  • Για τον Πίνακα των Προγραμμάτων ΚΕΠΕΑ πατήστε εδώ...
  • Για την αριθ. Φ11/944/Δ7/04-01-2023 Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα: «Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το σχολικό έτος 2022-2023» πατήστε εδώ...
Περισσότερα εδώ....