Περιοδική απεικόνιση εκτέλεσης προϋπολογισμού Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης (Ειδικός Φορέας 90-23/181) - Περίοδος Νοεμβρίου 2019 (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - 09-12-2019)